Nyheter  Tirsdag 31. august 2021

Frifond restart

Frifond restart gir støtte til lag og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og unge under 26 år som vil iverksette ulike aktiviteter for å komme i gang igjen etter koronapandemien.

21505 2 Homo

Vi har nå lansert en ny støtteordning – «Frifond restart»! Dette er ekstra midler til musikkgrupper som har lyst til å gjøre noe musikalsk i høst, og er ment som en støtte for at vi skal komme i gang igjen etter koronapandemien. Prosjekter i alle musikklag, ensembler og arrangører hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år kan søke. Det kan søkes om støtte til for eksempel konserter, seminarer, fagmøter, workshops, konkurranser, helgekurs og samarbeidsaktiviteter, og mye mer.Søknadsskjemaet er åpent nå, og vi behandler søknader fortløpende frem til 1. oktober.Aktiviteten må gjennomføres innen 31. desember 2021, og rapport på bruk av midlene må sendes innen 15. februar 2022.

BD BB 5

Bjørgulv Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd