Bedre musikklokaler

Det starter i øvingslokalet. Her dannes grunnlaget for gode konsertopplevelser, store hitlåter og livsvarig musikkjærlighet.

Over 500 000 personer øver musikk hver uke i 10 000 lokaler over hele Norge. Mindre enn tusen av disse lokalene kan betraktes som gode eller egnet til musikkformål. Musikkorps, kor, orkester og band øver timesvis hver uke i lokaler som hemmer god kvalitet og trivsel. Det må vi gjøre noe med!

Det vi har gjort er:

  • Å bidra til at det har blitt etablert en Norsk standard for musikklokaler (NS8178)
  • Å måle og rapportere lokaler på oppdrag fra kommuner, organisasjoner og virksomheter
  • Å etablere en database med akustikkmålinger som er utvidet til en database for landets kulturarenaer
  • Å opprette et utvalg for musikklokaler med deltakere som er storbrukere av lokaler til musikk
  • Å utarbeide krav til hvordan kommunen bør prioritere bedre lokaler
  • Å være en rådgiver for kommuner og organisasjoner som ønsker å bedre lokalene til musikk

Lokaler trenger musikk, men musikk trenger også gode lokaler!

Musikklokaler.no