Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund representerer det frivillige musikklivet i Norge, og har mange medlemmer. Våre kartlegginger viser at 4 av 5 musikklokaler som hver uke benyttes til øvinger, er uegnet for den bruken de har. Dette har vi arbeidet for å gjøre noe med siden 90-tallet.

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds strategiplan

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund sin stategiplan for 2021-2023 sier følgende:

Musikklivet trenger gode lokaler

  1. Vi skal jobbe for tilgang til egnede lokaler til øving og framføring av musikk.
  2. Vi skal jobbe for at kulturanlegg blir behandlet på lik linje med idrettsanlegg.
  3. Vi skal jobbe for at allment anerkjente standarder legges til grunn for prosjektering av nybygg og rehabilitering av lokaler som skal brukes til musikk.

Utvalg for musikklokaler

NMR og MSF har satt ned et utvalg for musikklokaler, bestående av medlemmer som representerer bredden i norsk frivillig kulturliv. Utvalget møtes 4 ganger i året.

Utvalget består i perioden 2021-2023 av:

Jon G. Olsen, Akershus musikkråd (leder)
Unni Færøvik, Norsk musikkråd
Kjersti Tubaas, Norges Musikkorps Forbund
Bård Hestnes, Norsk kulturskoleråd
Monica Faye, Norsk kulturforum
Jan Ola Amundsen, Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund
Ketil Havgar, Kulturrom
Inger Haugan Aasland, Norsk jazzforum
Sigurd Engesnes, Norsk sangerforum
Jonas Høgseth, Musikkens studieforbund
Marianne Ween, Kulturalliansen
Eirik Kristensen, Norsk musikkråd (utvalgets sekretær)

Prioriterte områder og aktiviteter er følgende:

  • Merkeordning for musikkrom
  • Arbeid inn mot styrende instanser, eksempelvis Fylkeskommunalt Eiendomsforum, Utdanningsetaten og Fylkeskultursjefkollegiet
  • Samarbeid med andre aktører innenfor musikklokaler, som Kulturrom, Kulturalliansen og NOKU
  • Bistå regionleddene i Norsk musikkråd med kompetanseutvikling, foredrag, fagsamlinger o.l.
  • Arbeide for skolen som lokalt kulturhus
Thumbnail Akustikkutvalg mote 31 01 20