Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund representerer det frivillige musikklivet i Norge, og har mange medlemmer. Våre kartlegginger viser at 4 av 5 musikklokaler som hver uke benyttes til øvinger, er uegnet for den bruken de har. Dette har vi arbeidet for å gjøre noe med siden 90-tallet.

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds styringsdokument

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund sitt overordnede styringsdokument for 2023-2025 sier følgende:

Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbund skal

  • Jobbe for økt tilgang på egnede øvings- og fremføringslokaler for aktivitet, læring og opplevelser
  • Jobbe for at alle kommuner har forpliktende planer for kulturarenaer og kulturaktivitet, som legges og evalueres jevnlig i samarbeid med lokalt musikk- og kulturråd eller frivillig musikk- og kulturliv

Utvalg for musikklokaler

NMR og MSF har satt ned et utvalg for musikklokaler, bestående av medlemmer som representerer bredden i norsk frivillig kulturliv. Utvalget møtes 4 ganger i året.

Utvalget består i perioden 2023-2025 av:

Hilde Bjørkum, Norsk musikkråd (leder)
Jon G. Olsen, Akershus musikkråd
Kjersti Tubaas, Norges Musikkorps Forbund
Bård Hestnes, Norsk kulturskoleråd
Monica Faye, Norsk kulturforum
Jan Ola Amundsen, Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund
Ketil Havgar, Kulturrom
Inger Haugan Aasland, Norsk jazzforum
Sigurd Engesnes, Norsk sangerforum
Jonas Høgseth, Musikkens studieforbund
Marianne Ween, Kulturalliansen
Eirik Kristensen, Oslo musikkråd (utvalgets sekretær)

Thumbnail Akustikkutvalg mote 31 01 20