Oppkobling og bruk

Du/dere har pakket ut av esken(e). Gjør følgende...

LES BRUKSANVISNINGEN!

Bruksanvisningen inneholder nesten alltid en "Quickstart guide". Dette er ofte nok til å komme i gang, men du vil senere ofte få bruk for selve bruksanvisingen som et oppslagsverk.

I 9 av 10 tilfeller vil du få svar på det du lurer på. De fleste bruks-anvisninger har en feilsøkingsguide. Følg denne først dersom det oppstår et problem. Kontakt forhandler dersom dette ikke løser problemet, eller gå til produsentens hjemmeside for å se om det finnes andre tips og råd der.

Siden problemer har en lei tendens til å oppstå når du minst venter og trenger det, og de aller fleste ikke har internett i øvingslokalet, er det lurt å ha en tidskriftsamler til alle bruksanvisninger i lokalet!

Lag også gjerne en enkel guide til de viktigste punktene for bruk av utstyr. Det er ikke alle som er like flinke til å lese bruksanvisninger som deg.