Masteroppgave om akustikk i øvelokaler (Study of sound)

Her kan du laste ned del 1 av studentoppgaven fra "Rom for lyd"-prosjektet. Del 2 av oppgaven er unntatt offentlighet.

Oppgaven er skrevet på engelsk av Halvor Berulfsen, Per Inge Hermundsplass og Sturle Stenerud for Høyskolen i Buskeud, i 2009.

Study Of Sound

Study of sound - hovedoppgave om akustikk i øvelokaler