Musikk og Akustikk

Musikk Og Akustikk Cover

En veileder for planlegging av lokaler til musikkøving og konsert (1991)"Veiledningen er skrevet for alle som har ansvar for å legge de ytre forhold best mulig til rette for musikkutøving, enten det er opptreden, samøving eller individuell øving. Den retter seg mot byggekomiteer og utvalg, huskomiteer, musikkutvalg, arrangementkomiteer, kultursjefer...."