Kommuneveileder for arbeid med musikklokaler

En veileder for helhetlig registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommuner.

Kommuneveileder musikklokaler

Metoden er tilsvarende den idrettsrådene og idretten bruker for å lage lokale anleggsplaner og løse ut statstilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, og er en velprøvet metodikk som tar hensyn til HELE musikklivet og musiklivets behov for BÅDE øvings- og konsertlokaler.