Ordliste

Noen ord og begrep om lyd, rom og akustikk

Absorpsjon:
Innen akustikk, et begrep som forteller om hvor mye av lyden som blir omgjort til varme (Med andre ord: slutter å være lyd)

Absorpsjonsfaktor:
Et tall mellom 0 (ingen absorpsjon) og 1 (total absorpsjon). Ulike materialer har forskjellige verdier for ulike frekvenser. Eks: en treplate kan ha en lav verdi= liten absorpsjon for høye frekvenser, men absorbere mye dype bassfrekvenser= høyere verdi.

Akustikk:
Læren om lyd. I vår sammenheng snakker vi stort sett om romakustikk (hvordan lyden oppfattes i lokalet) og lydisolering (hvor godt lyden dempes ut av rommet).

Amp:
Amplifier, engelsk ord for forsterker. Brukes om alt fra PA- forsterkere til gitarforsterkere.

Aux:
En alternativ lydutgang med egen volumkontroll som kan sende signal til monitorer og effekter.

Backline:
Personlig utstyr for musikere: Trommer, gitar/bass forsterkere etc.

Bakgrunnsstøy:
Støy fra omgivelsene (andre rom, trafikk etc) og fra inne i rommet (tekniske installasjoner etc).

Balansert signal:
Signalet splittes til pluss og minus, pluss jording. Gir lavere støy, og det er mulig å sende signalet over lengre avstander. Se DI-boks

Bassfaktor:
Forholdet mellom etterklangstid i bass og mellomtone, avgjørende for klangfargenog balanse mellom instrumentene.

Bassfelle:
Lydabsorbent som har mest innvirkning i bassregisteret. (se også absorbent)

Basskutt/Lowcut:
Demper lave frekvenser. Brukes for å fjerne rumling fra scenegulv.

Chassiset:
"Karosseriet" på en forsterker eller annet utstyr.

Decibel-dB:
måleenheten for lyd. Er logaritmisk. En økning på 10dB vil oppfattes som dobbelt så høyt av de fleste mennesker. Se også flytende rom.

Delefilter/delefrekvens:
Deler frekvensområdet i to eller flere deler. Et passivt delefilter sitter mellom forsterker og høyttaler. Et aktiv er plassert før forsterkere og høyttalere.

DI-boks:
Gjør om et ubalansert signal til balansert, eller motsatt: balansert til ubalansert.

Diffusjon:
Lydspredning

DSP:
Digital signalprosessor. Eks: Klang, digital delay

Dynamisk mikrofon:
En mikrofon som lager lyd (genererer elektriske signaler) ved at membranen beveger seg i et magnetfelt.

Effektloop:
Sitter mellom forforsterker og effektforsterker. Gjør det mulig å koble in eksterne effektprossorer/DSP i for eksempel en gitarforsterker.Som oftest jackplugger til output og input.

Effektprosessor:
En enhet som lager ulike lydeffekter. Er vanligvis digital, selv om enkelte fremdeles sverger til analoge bokser.

Equaliser/EQ:
Engelsk ord for tonekontroll (utjevning).

Etterklangstid (T):
"Halen" som lyder i rommet etter at originallyden er avsluttet. Defineres som den tiden det tar for lydtrykket å reduseres med 60 dB etter at lydkilden er slått av (T30). Brukes for å beskrive hvordan de akustiske forholdene er i et rom. En konsertsal for klassisk musikk har vanligvis en etterklang på over 1,5 sekund. Et øvelokale for band bør ha en etterklang på under 0,5 sekund, altså mye "tørrere".

Flutterekko:
Periodisk gjenntatt lydrefleksjoner som ofte oppstår mellom parallelle flater.

Flytende rom:
Et rom i rommet. Brukes for å oppnå best mulig lydskille mellom forskjellige rom. Det er ingen fysisk kontakt mellom det indre rommet og rommet som ligger rundt. Et godt bygd flytende rom gir et lydskille på 60 dB. Dette betyr at kun en milliontedel av lydenergien slipper gjennom til naborommet! Vil dere bli venner med naboene deres bygger dere flytende rom.

Forforsterker:
Forsterker opp signaler fra mikrofoner og andre svake signalkilder til et linjesignal. Har svært stor innvirkning på lydkarakteren og kvaliteten.

Forsterker/høyttalerbeskyttelse:
Ofte kalt limiter. Når lyden når et visst nivå vil limiteren sørge for at lyden ikke kan bli høyere. Mye brukt i aktive høyttalere.

Forsterket musikk:
Musikk som formidles via sr-anlegg (pa-anlegg)

Frekvens:
Her: svingninger pr. sekund for lyd, måles i hertz (Hz) Eksempel: 300Hz betyr 300 svingninger pr. sekund. Desto flere svingninger pr sekund, altså Hz, desto "lysere" er lyden. Menneskets øre oppfatter lyd fra ca 20 Hz til ca 20 000 Hz.

Gaffatape:
Kraftig tekstiltape. Musikkbransjens livredder og universalverktøy.

Gain:
1) Regulering av nivå/volum inn i en forforsterker
2) Romforsterkning, uttrykk for hvor mye sterkere lyden er inne i et romm i forhold til utendørs. Angis i dB (Desibel).

Himling:
Et "tak under taket". Brukes til å montere belysning, akustikkplater, skjule ventilasjonskanaler etc.

Høyttalerdimensjoner:
Måleenheten for dette er tommer, ca 2,5 cm. 15" = 38 cm.

Impedanse/ohm:
Motstanden i en elektrisk eller akustisk krets. Måles i enheten ohm.

Jackplugger:
Den vanligste pluggen, for eksempel til gitar. Monojack brukes til ubalanserte signaler. Stereojack kan brukes til balanserte signaler.

Klang/delay: Se effektprosessor.

Kondensatormikrofoner ("kondis"):
Mikrofontype som frembringer lyd ved at en kondensator beveger seg i et elektrisk felt. Trenger strøm for å virke. Se phantompower.

Limiter: Se forsterker/høyttalerbeskyttelse. Brukes også i andre sammenhenger.

Linjeinnganger:
Innganger som er beregnet for linjesignaler.

Linjesignal:
Et signal som er vesentlig kraftigere en et signal fra en mikrofon. Eks: CD spiller.

Lydfeller:
Lyddempende kanaler/rør i ventilasjonsanlegg.

Lydforhold:
Hvordan lyd blir representert og oversatt i et rom (romakustikk).

Lydnivå:
Mål for styrken av lyd - ofte angitt i desibel.

Lydspredning:
Lydbølgenes refleksjon i mange retninger.

Master EQ:
En tonekontroll for hovedutgangen på en mikser. Har som regel flere frekvensbånd enn en EQ på en enkelt kanal. Ofte er dette en grafisk EQ med fadere som gjør at man enkelt kan se hvilke frekvenser som er justert.

Master:
Hovedvolum. Summerer opp alle enkeltkanaler og lydkilder. Som oftest et stereosignal.

Musikkeffekt/"peakeffekt":
Gir en pekepinn på hva en forsterker kan gi av utgangseffekt over et svært kort tidsrom. Brukes for å imponere, da antallet watt blir mye høyere enn watt målt etter RMS (se lenger ned).

P.A.: "Public address" (engelsk).
Lydanlegg til konsertbruk..

Passivt delefilter: Se delefilter.

Phantompower:
Den strømmen en kondensatormikrofon behøver for å frembringe lyd. Fraktes gjennom mikronkabelen.

Phonoplugger/inputs:
Små, rimelige plugger som er mye benyttet i HiFi -sammenheng. Også brukt som linjeinnganger på rimelige-miksere.

Potmeter/Fader:
En variabel motstand. Regulerer f.eks lydvolum, mengden av bass eller diskant.

Preamp: Se forforsterker.

Printkort:
En plate der de forskjellige komponentene i f.eks en forsterker eller mikser er montert.

Rack:
En ramme man skrur fast utstyr i. Gjerne montert inne i et skap med hjul på.

RMS:
En norm for måling av utgangseffekt (watt), som gjør det mulig å sammenlikne ulike forsterkere.

Romforsterkning (G):
(i engelsk litteratur: "Gain".). Akustisk respons av et rom angitt som lydtrykknivå (i dB) fra en rundstrålende lydkilde relativt til lydtrykknivå fra samme kilde i en avstand på 10m i fritt felt (fra ns8178).

Romresonans:
Resonans hvor lydens bølgelengde sammenfaller med rommets dimensjoner (fra ns8178).

Rørforsterker:
En forsterkertype som benytter radiorør til å forsterke opp lydsignalet. Brukes i gitar og bassforsterkere.

Sanganlegg:
Et lydanlegg for øvingsbruk. Først og fremst brukt av vokalister.

Soundcheck:
Engelsk ord for lydprøve.

Speacon:
Kraftig plugg som egner seg godt for bruk i større høyttalersystem.

Spinal Tap:
Legendarisk film om et rockebands karriere. Pensum for alle som spiller i band.

Stand-by:
Bryter som kutter lydsignalet. Mye brukt på gitar og bassforsterkere.

Sub-bass:
Svært dype bassfrekvenser - under 100Hz. Brukes også om et basskabinett som leverer disse frekvensene (Da bare kalt "sub").

Surroundlyd:
Flerkanals lydsystem. Vanlig i kinosammenheng.

Tonekontroller:
Lyd kan korrigeres ved å variere mengden av et frekvensområde. Eks. bass, diskant. Kalles også EQ .

Ubalansert signal:
Kun en leder til signal pluss jording. Gir som regel mer støy enn et balansert signal.

Utgangsforsterker/sluttrinn:
Forsterker opp signalet fra forforsterkeren til et høyttalersignal.

Variabel lydabsorbent:
eks tepper, gardiner vendbare element som enkelt endrer overflatekvaliteten.

Watt:
Måleenhet for elektrisk styrke, også brukt om lydsignaler. Utgangseffekten for en forsterker måles i watt. Bomull i ørene hjelper mot for mye watt.

XLR:
Plugg som brukes til mikrofon og diverse signalkabler. Som oftest et balansert signal.