Bruk stemmen din!

Fortell om ditt øvingslokale, så bidrar du til å sette fokus på hvorfor det er så viktig å ha egnede øvingslokaler for musikk.

Vi vil høre fra deg som driver med musikk i Norge. Hvordan er øvingslokalet ditt?

Her er noen eksempler på ting du kan fortelle om:

  • Hører du hva du selv spiller eller synger?
  • Hører du de andre du spiller eller synger med?
  • Hører du hva dirigenten sier?
  • Er det god nok plass til både utøvere og lagring av instrumenter?
  • Er det nok takhøyde? Som en tommerfingerregel bør kor, korps, orkester og lignende ha 5 meter, mens band bør ha 3 meter.
  • Klarer du å holde frasene dine, uten at det krever ekstra innsats og du sliter deg ut?
  • Er de praktiske forholdene tilrettelagt for at hele øvingstiden faktisk blir brukt til å øve, heller enn frakting av instrumenter og rigging?
  • Blir du forstyrret av bakgrunnsstøy?
  • Og sist, men ikke minst, hvordan føler du deg under og etter øvingen? Tung i hodet, eller lett og glad?