NMRs normer

"Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål" oppdateres årlig i februar/mars. Det er ikke store endringer fra år til år, det er hovedsakelig foretatt mindre oppdateringer og justeringer. Normene inneholder også punkt om lydisolasjon, med henvisning til NS 8175 (pkt 4.9).

Last ned siste versjon i PDF (2024)

Skjermbilde 2021 02 01 kl 11 46 42

Disse normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er utarbeidet av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF), i samarbeid med noen av landets mest anerkjente musikkakustikere.

NMRs normer og anbefalinger er rettet mot kommunepolitikere og -planleggere, byggherrer, entreprenører, arkitekter, akustikere og andre som jobber med utvikling og planlegging av lokaler til musikklivet. NMRs normer og anbefalinger ble brukt som utgangspunkt for arbeidet med «NS 8178:2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse». Denne har senere blitt erstattet av NS-ISO 23591 og en ny versjon av NS 8178, som gjelder fremføringslokaler.

De færreste lokaler som benyttes til musikkaktiviteter er tilpasset og tilrettelagt for formålet. Selv om det offentlige, som eier de aller fleste lokalene som brukes til musikkformål, hvert år bruker betydelige beløp til bygging og tilrettelegging av musikklokaler, er disse midlene svært begrenset i forhold til det egentlige behovet. Det er derfor meget viktig at midlene brukes riktig. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at både NS 8178, NS-ISO 23591 og NMRs normer og anbefalinger legges til grunn, både når det skal bygges nye lokaler og når musikklokaler skal pusses opp eller bygges om. Gode og tilpassede musikklokaler tilgodeser både utøvere og publikum, barn og voksne, og amatører og profesjonelle.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger er et supplement med forklaringer, normer og anbefalinger i forhold til standardene NS 8178 og NS-ISO 23591.