Hva er god akustikk?

Akustikk blir ofte vurdert som god eller dårlig, men det en bør vurdere er om akustikken er god eller dårlig til gitt formål. Eksempelvis så vil et rom med god akustikk for kor betyr dårlig akustikk for et band, og motsatt. Det er formålet med rommet som forteller oss hvordan akustikken bør være.

Nye maler til powerpoint

Det romakustiske forholdt og hva et rom er egnet til vurderer vi 5 ulike kriterier:

1. Romvolum
2. Romgeometri og dimensjoner
3. Etterklangstid
4. Akustisk tilpasning
5. Bakgrunnsstøy

Det finnes krav til disse parameterne i akustikkstandarden NS 8178 og i NMRs Normer og anbefalinger. Dersom man oppfyller kravene i standarden for et bruksområde, er man på god vei til god akustikk... til gitt formål!

I musikksammenheng deler vi normalt de akustiske forhold inn i tre kategorier, som alle har forskjellige behov:

  • Akustisk lydsvak musikk (som f.eks. kor og strykeorkester ol)
  • Akustisk lydsterk musikk (som f.eks. korps og storband ol)
  • Forsterket musikk (musikk som forsterkes via et PA-anlegg, dvs band, rock ol)

Vil du finne ut mer om dette kan du laste ned NMRs Normer og anbefalinger.