NMRs normer og anbefalinger

2019 Norm forside nett

Disse normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er utarbeidet av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF), i samarbeid med noen av landets mest anerkjente musikkakustikere.
Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er et supplement til «NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål», med forklaringer og utdypinger.

Last ned siste versjon her