Rock og Uld

Rock Og Uld Cover

"Rock og Uld" er en detaljert håndbok i bygging av øvelokaler. Den gir beskrivelse steg for steg om hvordan selve lokalet skal bygges. Det gis også mange gode tips om hvordan man skal få god akustikk inne i rommet. "Rock og uld" er en dansk bok, men det norske vedlegget gir forklaringer på ord og utrykk slik at det er helt uproblematisk for norskspråklige å bruke boken.


Rock og uld ble første gang utgitt i 1997 av "Den Rytmiske Konsulentjeneste" i Danmark. De tre forfatterene har bakgrunn som henholdsvis akustiker, arkitekt og etablerer av øvelokaler. Mao er alle vesentlige områder dekket. Enhver som ønsker å bygge et godt og tilpasset lokale, vil finne svar på de aller fleste spørsmål i Rock og Uld. I tillegg gir det norske vedlegget en del tilleggsanvisninger basert på norske forhold/konkrete erfaringer fra byggeprosessen på Stovner Rockefabrikk og andre prosjekter. Vi vil på det sterkeste anbefale at samtlige som skal involveres i byggeprosessen leser boken. Ting som for en ukyndig kan virke uvesentlig, (og faktisk i visse tilfeller irriterende), blir gjennom Rock og Uld forklart på en slik måte at en person uten forkunnskaper i akustikk innser betydningen av dem.Dette er bokens styrke. Den prøver ikke å gjøre lyd og akustikk til noe mystisk og abstrakt, men gir helt forståelige forklaringer på de mest grunnleggende begrepene og problemstillingene man blir stilt overfor vedrørende lyd/musikk og støy.Som et redskap i en planleggings- og byggeprosess kan derfor Rock og Uld ikke anbefales varmt nok!

Rock og uld kan lånes fra Fylkesbiblioteket i Akershus, som har åtte eksemplarer til utlån. Web: http://fia.akershus-f.kommune....

Norsk musikkråd har fremdeles noen få eksemplarer for salg (kr 50 + porto). Kontakt Norsk musikkråd, nmr[at]musikk.no eller tlf 22 00 56 00.