Hva er lydisolasjon

Lydisolasjon (luftlydisolasjon) beskriver en vegg eller en dekkekonstruksjons evne til å isolere mot lyd fra et rom til et annet rom. Det er i Norge krav til luftlydisolasjon for musikkrom. Disse kravene må tilfredsstilles for å unngå sjenerende støynivåer fra naborom i et musikkrom, og for å unngå at lyden som lages i musikkrommet forstyrrer tilstøtende rom.

I tillegg er det krav til lydnivå fra utendørs lydkilder som veitrafikk, vifter og lignende. Og det er krav til lydnivå inne i et musikkrom fra ventilasjonsanlegget i rommet, radiatorer og andre tekniske installasjoner.

Alle disse kravene er beskrevet i NS 8175, som er lydstandarden for nybygg i Norge. Men merk at denne standarden ikke gjelder for veldig gamle lokaler. På den tiden kan det ha vært andre regler som gjaldt, noe som kan gjøre det vanskelig å slå i bordet med nye krav.

Isolasjon illustrasjon

Det eneste som demper/stopper lyd i særlig grad, er luft-tette, tunge konstruksjoner. Disse kan bygges av gipsplater, 2-3 lag gips i hver vegg, og tak. Eller det kan støpes betongvegger, eller bygges vegger av leca eller tegl.

Løsninger som fungerer veier en del, og det er viktig å sjekke om bygget tåler den ekstra vekten, før man går i gang med arbeidet. Å få et erstatningskrav i etterkant på grunn av setningsskader kan bli en dyr fornøyelse. Bruk defor alltid fagfolk til å sjekke dette i forkant.

Selve byggingen av lydtette rom er meget godt beskrevet i boken "Rock og uld". Ved å følge anvisningene til punkt og prikke, vil man få et resultat som både, du og naboer er fornøyd med i all overskuelig fremtid! Støyplagene vil vanligvis være fullstendig eliminert.