Norsk Standard NS 8178 (Standarden for framføringsrom)

NS 8178 er et nasjonalt supplement til den internasjonale standarden, og beskriver akustiske kriterier for saler som brukes til musikkframføring, som mindre kultursaler og flerbrukssaler.

NS 8178 Akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring

Denne standarden fastsetter differensierte kriterier for lydforhold og egenskaper for saler for musikkframføring med volum opptil 6500 m3. Standarden kan bl.a. brukes i forbindelse med anskaffelser, avtaleinngåelser, planlegging, bygging, leie og bruk av framføringssaler.

NS 8178 henviser til NS-ISO 23591 og beskriver krav til framføringssaler som ikke er inkludert i den internasjonale standarden.

Standardens gyldighet i Norge

I byggeprosjekter i Norge er det et sett med regelverk som alltid vil gjelde, som skal sikre alt fra inneklima og lydforhold, til sikkerhet, energibruk og jordskjelv. Disse standardene er tilknyttet teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 17).

Akustikkstandardene er ikke en av disse, og er derfor ikke en standard som alle må følge, når man bygger i Norge. Men regelverket er heller ikke så enkelt at man bare kan slippe. Derfor har Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbund laget et eget notat som sier noe om vår tolkning av regelverket. Vår tolkning er at standarden ikke alltid må brukes, men at ansvarlig prosjekterende må vurdere og dokumentere hvilke standarder som er benyttet.

Les mer på Standard Norge.

Oivind Sand Ns8178

Ordfører i Rælingen, Øyvind Strand, viser som representant for kommuneNorge stolt fram den nye musikkromstandarden.