Romvolum og etterklangstid

Det er mange ting som er med på å bestemme om et rom er egnet til musikkformål. Det to viktigste er romvolum og etterklang. Det er disse to som avgjør hvilke musikkformål det kan egne seg til.

Romvolum er det aller viktigste kriteriet for et musikklokale. Her er det spesifikke tall som ligger til grunne for både lydsvak (eks.kor), lydsterk (eks.korps) og forsterket musikk (eks. rockeband). I henhold til NS8178 så bør f.eks et øverom for et stryke orkester (lydsvak musikk) ha 20m3 per person, minimum 600m3. Et brassband (lydsterk musikk) trenger minst 1000m3 for at det skal fungere. Når det kommer til bandrom (forsterket musikk) er det ikke så strenge krav til volum og vil fungere med 60m3 og oppover.

Takhøyde er også viktig, særs for akustiske lydsvak og lydsterk musikk hvor takhøyden vil ha noe å si for samklangen og overhøring.

Etterklangstid sier noe om hvor lenge en lyd reflekteres mellom flatene i et rom. Både lydsvak, lydsterk og forsterket musikk har sine egne sett med etterklangstider. Etterklangstid for øverom er generelt noe lavere enn på en konsertsal med samme volum.