NS-ISO 23591:2021 (Standarden for øverom)

Standarden definerer kriterier til musikkøverom (øveceller, ensemblerom) og mindre saler, og kan brukes til vurdering av egnethet av både nye og eksisterende bygg/rom og lokaler til en musikkform. Standarden kan brukes til å dimensjonere nye bygg og rom/lokaler til ulike musikkformål tidlig i planfasen. Kriteriene i standarden kan brukes til å utbedre eller endre bruken av et eksisterende rom, og vurdere om et rom er egnet til et bestemt formål.

NS-ISO 23591 Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving

Denne standarden definerer kriterier til musikkøverom (øveceller, ensemblerom) og mindre saler, og kan brukes til vurdering av egnethet av både nye og eksisterende bygg/rom og lokaler til en musikkform. Standarden kan brukes til å dimensjonere nye bygg og rom/lokaler til ulike musikkformål tidlig i planfasen. Kriteriene i standarden kan brukes til å utbedre eller endre bruken av et eksisterende rom, og vurdere om et rom er egnet til et bestemt formål.

Standardens gyldighet i Norge

I byggeprosjekter i Norge er det et sett med regelverk som alltid vil gjelde, som skal sikre alt fra inneklima og lydforhold, til sikkerhet, energibruk og jordskjelv. Disse standardene er tilknyttet teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 17).Akustikkstandardene er ikke en av disse, og er derfor ikke en standard som alle må følge, når man bygger i Norge. Men regelverket er heller ikke så enkelt at man bare kan slippe. Derfor har Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbund laget et eget notat som sier noe om vår tolkning av regelverket. Vår tolkning er at standarden ikke alltid må brukes, men at ansvarlig prosjekterende må vurdere og dokumentere hvilke standarder som er benyttet.

Les mer på Standard Norge.

Bestill NS-ISO 23591:2021 på Standard Norge