Bedre akustikk

Bedre Akustikk1

Gode råd om forbedring av akustikk i lokaler til musikkformål (1989)