Database for kulturlokaler

Gjennom et samarbeid med Kulturalliansen har vi utviklet et registreringsverkyøy og en database for hele det frivillige kulturlivet. Hensikten er etter hvert å få en nasjonal oversikt over de lokalene som brukes av det frivillige lokale kulturlivet.

Gå til en begynnende liste over de lokalene som er kartlagt HER.