Akustikkens verden

Akustikk er en klassisk disiplin innen fysikken som i første rekke befatter seg med hørbar lyd. (gr.: akuein ακουειν = å høre). Akustikk betyr derfor opprinnelig 'lydlære'. (http://no.wikipedia.org/wiki/Akustikk)

Romakustikk sier noe om lydforholdene i et rom.

Lydforholdene handler i første rekke om hørbar lyd eller trykkvariasjoner i luft. Når en definerer noe om akustikken/lydforholdene i et rom, handler det om hvordan lyd blir presentert i rommet. Summen av reflekterende, absorberende og diffuserende overflater i sammenheng med romform og romvolum sier oss noe om akustikken/lydforholdene i et rom.