Bedre akustikk II - Sang og musikk ute

Bedre Akustikk

Gode råd om forbedring av de akustiske omgivelser ved sang og musikk ute