Nyheter  Tirsdag 28. september 2021

Første av sitt slag: Internasjonal standard for musikkøverom

Tre års arbeid har nå gitt en internasjonal standard for musikkøverom. – Gode musikklokaler handler bokstavelig talt om liv og helse, nå ligger alt til rette for et anleggsløft for musikkrom i hele Norge, sier styreleder i Norsk musikkråd.

Internasjonal standard for musikklokaler

Internasjonal standard for musikkøverom ble lansert i dag.

Tirsdag ble den nye internasjonale standarden for musikkøverom lansert på Frogner i Lillestrøm, på Frogner skole og kultursenter, det eneste målte øverommet i Akershus som tilfredsstiller den nye standarden. Standarden inneholder akustiske kvalitetskriterier for rom som brukes til musikkøvelser, og denne ble lansert med politikere og musikkorganisasjoner til stede.

Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold. Det er om lag en halv million profesjonelle og frivillige musikkutøvere i Norge. Nå har musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker gode lydforhold et nyttig verktøy for å sikre at musikkøverom er egnet til musikkutøvelse.

– Politikere og kulturarbeidere må forstå hvilken betydning infrastrukturen har for at musikken skal få virke, og det gjør denne standarden oss bevisste på. Uegnede lokaler gir dårlige musikkopplevelser, frafall og helseskader, sier styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Borgundvaag.

Musikk gir god helse – øverommene må ikke være helseskadelige

– Standarden som ble lansert i dag anerkjenner at forskjellige musikkgrupper og gruppestørrelser har ulike behov. Musikk fra et kor, et korps eller et rockeband er ulike disipliner som krever ulike anlegg. Derfor skiller standarden mellom forsterket musikk, og lydsvak og lydsterk akustisk musikk, fortsetter han.

Før sommeren la Norsk musikkråd frem musikkens samfunnsregnskap, som dokumenterer hvilken solid investering det er å satse på musikk.

– Dette viser at musikk reduserer risikoen for tidlig død og kreftrelatert dødelighet, angst og depresjon går ned, og opplevd livskvalitet går opp. I arbeidslivet gir musikk færre sykmeldte og høyere arbeidsdeltakelse, forklarer han. Borgundvaag understreker samtidig at dårlig egnede lokaler kan gi helseskader i seg selv.

– Å øve i bomberom er utrolig nok ikke unikt i Norge, men det er en skam. Ikke bare fordi musikkopplevelsen blir ødelagt, det går rett og slett på helsa løs, avslutter han.

Tone Wilhelmsen Troen fikk overlevert den nye standarden

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fikk overrakt standarden fra administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Stortingspresidenten fikk overrakt standarden

Lanseringsarrangementet i Lillestrøm ble innledet av et musikalsk innslag fra Neon vokal.

– Det er sjelden jeg blir rørt når jeg deltar på et lanseringsarrangement, sa administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, før han overrakte standarden til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

– Nå får musikken sin standard slik idretten har hatt, det er viktig at fylker og kommuner nå følger opp dette når de skal bygge, sa Trøen. Hun understreket viktigheten av arbeidet, og benyttet samtidig anledningen til å skryte av Akershus musikkråd, som har ledet gruppen som har utviklet standarden.

Deler av arbeidgruppen som har utviklet standarden

I mars 2020 besøkte deler av arbeidsgruppen flere musikkøverom i Akershus.

Resultat av tre års internasjonalt arbeid

– Det er stor mangel på egnede øverom rundt omkring i verden. Bare i Europa er det over 1 million øvingsrom, og 85 prosent av disse er ikke egnet. Behovet for samlet kompetanse i en ISO-standard har vært stort, sa arbeidsgruppens leder og daglig leder i Akershus musikkråd, Jon G. Olsen, under lanseringen.

Gjennom tre år har en arbeidsgruppe bestående av 28 eksperter fra blant annet Norge, Danmark, Tyskland, Japan, Korea, Brasil, USA og New Zealand utarbeidet standarden. I 2014 lanserte Standard Norge sammen med Akershus musikkråd NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Denne fikk raskt internasjonal oppmerksomhet, og flere land tok den i bruk. Standarden banet også veien for det internasjonale arbeidet som nå har resultert i en internasjonal standard.

Internasjonal standard

Fakta om NS-ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces

○ Publisert i september 2021
○ Bygger på Norsk Standard, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse
○ Leder for det internasjonale standardiseringsprosjektet Jon G. Olsen, Akershus musikkråd

Hovedkonklusjoner
○ Forskjellige musikkgrupper og gruppestørrelse har ulike behov
○ Det skilles mellom tre typer musikk: lydsvak akustisk musikk, lydsterk akustisk musikk og forsterket musikk
○ Det skilles mellom fire romstørrelser: Individuelle øveceller og øverom for små, mellomstore og store musikkgrupper. I tillegg komme flerbrukslokaler, bl.a. rom for både øving og framføring
○ Hovedkriteriene er volum, gulvareal, takhøyde, romgeometri, akustisk behandling, etterklangstid og bakgrunnsstøy
○ Dersom et rom skal brukes til forskjellige formål, er det behov for varierbar akustikk

Hvorfor ISO-standard om øverom for musikk? Egnede øverom gir
○ bedre musikk-kvalitet
○ bedre trivsel og arbeidsmiljø
○ økt rekruttering

Mange rom brukes til musikk
○ Over 1 million øverom for kor i Europa, enda flere for instrumentmusikk
○ I Norge over 10 000 rom brukes til musikk hver uke

Se lanseringsarrangementet her:

Spill av video

Musikkinnslag ved Neon Vokal

Vidder - komp: Stein Austrud, arr: E. Anvik, J. Hasselgård, A. H. Grøv
Soajit - komp: E. Andreassen, arr: Ida Ch. Finstad
Rolandskvadet - Norsk folketone, arr: Ingrid Danbolt/Neon Vokal

Spill av video

Åpning

Møteleder Guttorm Andreasen, musikknerd og -formidler, og tidligere musikkjournalist hos blant annet NRK.

Spill av video

Formell overrekking av standarden

Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge, overrekker standarden formelt til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.
Innlegg fra Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

Spill av video

Presentasjon av ISO 23591

Standarden blir presentert av Jon G. Olsen, leder av det internasjonale standardiseringsprosjektet og daglig leder i Akershus musikkråd.

Spill av video

Why is this standard important?

President Victoria Liedbergius, European Music Council.

Spill av video

Hvorfor er standarden viktig?

Bjørgulv Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.

Spill av video

Hvorfor er standarden viktig?

Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo

Spill av video

Behov for gode kulturlokaler til øving og formidling til barn og unge - bruk av skoler

Øystein Vidar Strand, Kulturtanken.

Spill av video

Kommentarer fra deltakere i salen under lanseringen

Spill av video

Musikkinnslag ved musikere fra Kongelige norske marines musikkorps