Nyheter  Søndag 9. april 2017

Standard for akustiske kriterier for musikkrom er lansert!

På vegne av Norges kommuner mottok ordfører i Rælingen kommune, Øivind Sand, den nye standarden for akustiske kriterier for musikkrom under lanseringen i Marikollen kultursal 9. april 2014.

Oivind Sand Ns8178

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har siden slutten av 80-tallet hatt et betydelig fokus på lokaler til musikkformål og tok kontakt med Standard Norge for å drøfte utvikling av en offisiell standard for akustikk i musikklokaler.
-I dag foreligger standarden, etter mer enn to års omfattende komitearbeid. Vi er glad for at vi fikk være med på dette viktige arbeidet for norsk musikkliv. sa Halvard Kausland, styreleder i Norsk musikkråd, i sin tale til de fremmøtte.

NS 8178, som standarden heter, skal sikre bedre musikklokaler ved å være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende rom.

Adm. dir. i Standard Norge, Trine Tveter, kunne fortelle at "NS 8178 er en forgangsstandard på kulturområdet, og interessen i Musikk-Norge er overvedende. Nå opplever vi også at de andre nordiske landene viser interesse for denne norske standarden,"

Hans Ole Rian, leder i Musikernes fellesorganisasjon og medlem i arbeidsutvalget for NS 8178, sa i sitt innlegg på lanseringen at lyd og lydforhold også er et arbeidsmiljøspørsmål for musikerne og at MFO ser på standarden som et viktig bidrag i sitt arbeid med å sikre bedre arbeidsforhold for sine medlemmer.

Ordføreren i Radøy kommune, som blant annet kan skilte med brassband i verdenstoppen, har vært med i utarbeidelsen av stadarden.
- Jeg er opptatt av at de musikalske interessene må sikre på samme måte som idretten ved rehabilitering og bygging av offentlige bygg. Sang- og musikk må også sikres gode arbeidsforhold. Det er mitt største ønske at god akustikk for musikkformålene blir vektlagt i kommunenes planprosesser, understreker ordfører og medlem av arbeidsgruppa Jon Askeland.

Standardiseringsgruppen for NS 8178 har bestått av deltakere fra Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund, kommuner, akustiske konsulenter, Musikkutstyrsordningen, Musikernes fellesorganisasjon og Statsbygg. Jon G. Olsen fra Akershusmusikkråd har vært Musikkens studieforbunds representant i utvalget.

NS 8178 kan bestilles på standard.no