Nyheter  Torsdag 1. januar 2015

Akustikkseminar 2015

Hvordan er lyden i øvings- og konsertlokalet? Hvordan gjøre den bedre? Helgen 14. og 15. november 2015 arrangerer vi kurs for alle som er interessert i emnet - enten du er utøver eller kulturhuseier. Sted: Klosterhagen Hotell i Bergen.

SEMINAR i samarbeid med Musikkens studieforbund, Amatørkulturrådet og Bergenhus og Årstad kulturkontor. Akustiske kriterier for rom og lokaler brukt til musikkutøvelse.

Lørdag 14. og søndag 15. november 2015

Klosterhagen Hotell, Bergen

Lørdag 14. november:

11:30 – 12:00 Lunsj
12:00 - 12:45 Velkommen! Innledning.
12:45 – 13:30 De viktigste faktorene for gode forhold for musikk. (Marius Dale Romslo) Lydsvake og lydsterke akustiske grupper. Forsterket musikk. Flerbruk av et lokale.
13:45 – 14:45 Måling øvingslokalet Akks, USF Verftet (Marius Dale Romslo)
14:45 – 15:00 Pause,Tebrød, frukt
15:00 – 15:45 Fra problem til løsning (Jonas Høgseth, Norsk musikkråd/ Møre og Romsdal musikkråd)
15:45 – 16:00 Avslutning og oppsummering

Søndag 15. november:

11:30 – 12:00 Lunsj
12:00 – 12:45 Akustikk – med og motspiller» utfordringer i både konsert og øvesammenheng. (Jonas Høgseth, NMR/MRM/bandORG, er aktiv musiker på fritiden. Han har lang erfaring med å oppholde seg i det akustiske rom som utøver, og forteller litt om sine erfaringer)
12:45 – 13:30 Gjennomgang av Norsk standard, NS 8178, Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. (Daniela Toledo, Ph.D Akustikk, Cowi AS)
13:30 – 13:45 Pause, tebrød og frukt
13:45 – 14:45 Presentasjon av målingen av Akks sitt øvingslokale. (Marius Dale Romslo)
14:45 – 15:00 Pause, kaffe, te, frukt
15:00 – 15:45 "Hva kan gjøres med uegnet akustikk?" (Daniela Toledo, Ph.D Akustikk, Cowi AS)
15:45 – 16:00 Avslutning, oppsummering.

Maks 15 deltagere