Nyheter  Mandag 19. september 2016

Bare 4 kulturlokaler fikk statstilskudd

Selv med 30 godkjente prosjekter og over 30 millioner i godkjent søknadssum ble det kun 4 prosjekter i Akershus som måtte dele på de 6,1 millionene som sto til rådighet i 2016. "Dette gjør nesten hele tilskuddsordningen til en vits", sier daglig leder Jon G. Olsen i en kommentar.

Kulturhus Nittedal

Mens idrettesarenaer får stadig mer i statstilskudd fra tippemidlene avspises det øvrige kulturlivet med smuler. Så når fylkeskommunen skulle fordele årets tilskuddspost, var det mindre penger til fordeling enn på mange år. Med en søknadsbunke større enn på mange år - ble det lite igjen til fordeling på allede gode tiltakene.

"Vi syns spesielt at det er synd at det ikke gis rom til tilskudd til prosjekter som utbedrer akustikken i musikklokalene", sier Jon G. videre. Akeshus musikkråd har slitt i mange år for å bedre øvings- og konsertlokalene i fylket, og var også sentrale da NS8178 Norsk standard for god akustikk i musikklokaler ble utviklet og lansert i 2014. Men det hjelper jo lite når staten til de grader negilsjerer kulturlivets behov og kun gir tilsudd til et svært lite antall lokaler. "Vi har prøvd å si fra om dette lenge, men i år er det værre enn noen sinne", sier han videre. "Nå venter vi spent på om statsbudsjettet snur den negative trenden, eller om det er helt kroken på døre for alle som vil arbeide for gode lokaler for lokale kultur.", sier han avslutningsvis - og ønsker de fire tilskuddsmottakerne lykke til med sine prosjekter.

Tildelingene ble:

  • Nittedal kulturhus - tilskudd kr 1.541.258,-
  • Son Kulturkirke - tilskudd kr 1.541.258,-
  • Henie-Onstad kunstsenter - tilskudd kr 1.978.000,-
  • Bråte skole- og samfunnshus - tilskudd kr 1.032.000,-