Nyheter  Tirsdag 11. november 2014

Kolbotn Konsertorkester enig med Akershus musikkråd!

I dagens utgave av Kulturnytt på NRK Radio sier Kolbotn Konsertorkester at det lokale kulturlivet er de store taperne når nye kulturhus bygges.

Kolbotn Konsertorkester

Alexander Wisting fra Kolbotn Konsertorkester sier at ikke bare får de et "kjipt lydbilde", men det blir også dyrt å måtte leie anlegg og teknikere som de ikke hadde hatt bruk for hvis kulturhuset hadde vært tilpasset til kor og korps. Han er redd for at den gode følelsen og opplevelsen man vil få ved å høre hvor varmt, rundt og godt ekte akustisk lyd kan høres ut, etter hvert vil forsvinne.

Daglig leder i Akershus musikkråd, Jon G. Olsen sier i en kommentar at vi i innslaget på NRK tydelig hører at korps sliter med lydbildet i de nye kulturhusene, men at kor faktisk sliter enda mer. - Kor er veldig i vinden for tiden, med masse nyrekruttering og med stor aktivitet i det lokale musikklivet. Da er det ekstra trist at de blir tilbudt så dårlige arbeidsforhold til både øving og fremføring, sier han.

Akershus musikkråd har i en årrekke jobbet med å forsøke å bli hørt når nye kulturhus skal bygges, og har gjort masse akustiske målinger i ettertid som viser at de aller fleste kulturhus på østlandet blir bygd med akustikk som er tilpasset forsterket musikk. I innslaget på NRK sies det at det ofte er økonomi, samt dårlig kravspesifikasjon fra byggherrene (kommunen) som gjør at lydsvake og lydsterke grupper (kor og korps) opplever at kommunens millionsatsing ikke gjelder for dem.