Nyheter  Tirsdag 22. januar 2013

Målinger i Eidsvoll viser varierende kvalitet

Målingene i Eidsvoll viser varierende kvalitet på øvelokalene. Som et resultat av Akershus musikkråd i AKUSTIKKÅRET 2012 utfører tre gratis målinger i alle kommuner med musikkråd, er Råholt menighetssal, gymsalen på Vilberg skole og musikkskolens bandrom målt og analysert.

0237 01  Bilde1

Eidsvoll er første kommune ut til å benytte seg av Akeshus musikkråds tre gratis akustikkmålionger i 2012. Som et ledd i Akustikkåret 2012 tilbyr musikkrådet de kommunene som har lokale musikkråd uten kostnad å få målt tre øvelokaler, ett for kor, ett for korps og ett for band - med tilhørende full akustisk rapport.

Eidsvollmusikkråd valgte ut følgende lokaler til målingene:

  • Menighetssalen på Råholt menighetshus, der bl.a. koret Opus 89 øver
  • Gymnastikksalen på Vilberg skole, der bl.a. Vilberg skoles musikkorps øver
  • Bandrommet på kulturskolen på Badet kulturtum, der mange band øver

"Kort fortalt viser målingene at har er det ett godt øveklokale, ett dårlig øvelokale og ett lokale som har potensiale tilå bli godt", sier dagilg leder Jon G. Olsen i en kommentar, og fortsetter: "Jeg håper at Eidsvoll kommune fortsetter målingene og gjør det samme med de øvrige øvings- og konsertlokalene i kommunen".