Nyheter  Mandag 18. februar 2019

Nå låter det nydelig i Bibliotekets aula

Vellykket akustikktiltak gjennomført i Fredrikstad

Akustikkmaling Aula Foto 2 Thomas H Arntsen

Ole-Henrik Holøs Pettersen (kultursjef Fredrikstad kommune), Birgitte Magnus (daglig leder Østfold musikkråd), Kristian Meisingset (akustiker), Ib Aarmo (biblioteksjef)

FB-Aulaen-20190220

Akustiske tiltak er nå fullført i Bibliotekets aula i Fredrikstad. Siste kontrollmåling viser at den praktfulle salen nå har nærmest optimal akustikk til kor, strykere, kammermusikk m.m. Fredrikstad kommune har nå en konsertsal for akustisk lydsvak musikk som man kan være stolt av.

De akustiske tiltakene er beregnet at akustiker Kristian Meisingset etter våre rapporter. Takk for godt samarbeid med kommunen ved kultursjef og biblioteksjef.

Fredrikstad bibliotek sto ferdig bygd i 1926. Aulaen ble byens konsert- og festsal og ble grundig restaurert til byjubiléet i 1967. I tre tiår etter dette ble salen en av de viktigste arenaer i byen for konserter og teaterforestillinger. I 2013 ble en omfattende restaurering satt i gang, og salen ble stengt inntil gjenåpningen i forbindelse med Kulturnatten september 2015. Etter dette var det mange som ropte høyt om den dårlige akustikken, og mange toneangivende personer innenfor musikklivet ytret seg i pressen. Det ble derfor foretatt en akustikkmåling av Østfold musikkråd i november. Denne viste at det var behov for å gjøre tiltak for å dempe etterklangstiden som var på hele 3.3 sekunder.
Etter første akustikkmåling har det blitt gjort flere tiltak, og det er foretatt tre kontrollmålinger. Alle stolene er skiftet ut med spesialstoler som har montert en absorbent under hvert sete og som i tillegg har et særlig tettvevd stoff i sete og rygg. Etter andre kontrollmåling i mars 2018 er akustikkpuss påført gesimsarealet på bakveggen. 63 mm mineralull er påsprøytet en hard og porøs akustikkpuss med riktig farge i hele gesimsarealet på bakvegg for å gi en ønsket etterklangstid. Den siste kontrollmålingen etter dette, viser at de akustiske forholdene nå er nærmest optimale for en sal som dette.

  • Gjennomsnittlig etterklangstid før utbedring var 3,3 sekunder.
  • Gjennomsnittlig etterklangstid ved første kontrollmåling var 3,15 sekunder.
  • Gjennomsnittlig etterklangstid ved andre kontrollmåling var 2,38 sekunder.
  • Gjennomsnittlig etterklangstid i rommet er nå etter tredje kontrollmåling, 2,17 sekunder.Sak i Fredrikstad Blad +

Akustikkmaling Aula Foto 1 Thomas H Arntsen

Biblioteksjef Ib Aarmo og akustiker Kristian Meisingset med ny og gammel stol