Vi opererer med 3 hovedgrupper. Øverom som kan være alt fra små musikkbinger til store ensemblerom. Konsert som befatter alt fra små intim-scener til store konsertarenaer og kulturhus. Skoler er alt fra det undervisningsrom i kulturskole, klasserom og aulaer. Alle tre har mer eller mindre egne kriterier for at de skal fungere godt til musikkutøvelse. 

 

Tilpassete lydforhold

Forskjellig musikk krever ulike lydforhold. Et perfekt øverom for rockeband vil eksempelvis fungere meget dårlig for et kor eller et symfoniorkester. 

Normer og anbefalinger

Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er et supplement til «NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål», med forklaringer og utdypinger.
Last ned siste versjon her.

Acoustics '17 Boston

Jon G. Olsen attended the 3rd joint meeting Acoustics'17 in Boston (Acoustical Society of America and the European Acoustics Association), and presented the paper "The acoustics of rooms for music rehearsal and performance - the Norwegian approach" on Monday 26th July 2017.