Tilpasset lydforhold

Forskjellig musikk krever forskjellig lydforhold. Et perfekt øverom for rockeband vil eksempelvis fungerer meget dårlig for et kor eller et symfoniorkester. Over 80% av lokalene som benyttes til musikkutøvelse i dag er dessverre ikke egnet til formålet. Dette burde det gjøres noe med.

Normer og anbefalinger

Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er revidert i forhold til «NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål». Normene er nå et supplement til NS 8178, med forklaringer og utdypinger. Normene omtaler også enkelte forhold som ikke omfattes av NS 8178

Innhaldsrik konferanse om musikklokaler

Den 25. september inviterte Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til ein tettpakka konferansedag i Hamar kulturhus. Kommunetilsette og kulturarbeidarar fekk ei innføring av ulike sider ved arbeidet som blir gjort for lokaler til musikkføremål i heile landet frå fleire entusiastiske foredragshaldarar.