Vi opererer med 3 hovedgrupper. Øverom som kan være alt fra små musikkbinger til store ensemblerom. Konsert som befatter alt fra små intim-scener til store konsertarenaer og kulturhus. Skoler er alt fra det undervisningsrom i kulturskole, klasserom og aulaer. Alle tre har mer eller mindre egne kriterier for at de skal fungere godt til musikkutøvelse. 

 

Tilpassete lydforhold

Forskjellig musikk krever ulike lydforhold. Et perfekt øverom for rockeband vil eksempelvis fungere meget dårlig for et kor eller et symfoniorkester. 

Normer og anbefalinger

Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er revidert i forhold til «NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål». Normene er nå et supplement til NS 8178, med forklaringer og utdypinger. Normene omtaler også enkelte forhold som ikke omfattes av NS 8178