Forskjellig musikk krever tilpasset akustikk

Musikklivet trenger gode lokaler til å øve i og til å holde konserter. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har arbeidet med å sette akustiske forhold i øvings- og konsertlokaler pådagsorden siden slutten av 1980-tallet, og er nå SVÆRT glade for at vi har fått en akustisk standard for hva som er god akusikk for de forskjellige musikktyper. Ikke minst anser vi at inndelingen i tre typer musikk er helt sentral. Vi har nå målt akustikk i over 350 lokaler rundt om i landet, og ca 85% av disse er ikke egnet til det de brukes til.

Vi opererer med 3 hovedgrupper. Øverom som kan være alt fra små musikkbinger til store ensemblerom. Konsert som befatter alt fra små intim-scener til store konsertarenaer og kulturhus. Skoler er alt fra det undervisningsrom i kulturskole, klasserom og aulaer. Alle tre har mer eller mindre egne kriterier for at de skal fungere godt til musikkutøvelse. Det finnes dessverre ikke en type lokale som egner seg til all musikk. Et lokale som f eks egner seg godt for korsang, fungerer dårlig for et rockeband uansett om det er snakk om øverom, scener eller skoler.

Vi skiller mellom 3 grunnsjangere innenfor hovedgruppene lydsvak, lydsterk og forsterket musikk. Disse spiller en viktig rolle for alle arenaer som brukes til musikk, være seg øvecelle, bandrom, klasserom, idrettshall eller kulturhus...

Mer om grunnleggende akustikk lastes ned her


Lokaler til musikkformål - Norsk musikkråds normer og anbefalinger

Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er revidert i forhold til «NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål». Normene er nå et supplement til NS 8178, med forklaringer og utdypinger. Normene omtaler også enkelte forhold som ikke omfattes av NS 8178

NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

NS8178skal sikre bedre musikklokaler ved å være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende rom.


Standard.no

NS8178 kan bestilles