Tilpasset lydforhold

Forskjellig musikk krever forskjellig lydforhold. Et perfekt øverom for rockeband vil eksempelvis fungerer meget dårlig for et kor eller et symfoniorkester. Over 80% av lokalene som benyttes til musikkutøvelse i dag er dessverre ikke egnet til formålet. Dette burde det gjøres noe med.

Normer og anbefalinger

Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er revidert i forhold til «NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål». Normene er nå et supplement til NS 8178, med forklaringer og utdypinger. Normene omtaler også enkelte forhold som ikke omfattes av NS 8178

Kulturell infrastruktur?

Eit nytt kapittel for arbeidet med norske musikklokaler

22. september var Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund sitt utval for musikklokaler i møte med fleire viktige aktørar for å diskutere vegen vidare for arbeidet for betre norske musikklokaler.

Aktuelt fra landet