Vi opererer med 3 hovedgrupper. Øverom som kan være alt fra små musikkbinger til store ensemblerom. Konsert som befatter alt fra små intim-scener til store konsertarenaer og kulturhus. Skoler er alt fra det undervisningsrom i kulturskole, klasserom og aulaer. Alle tre har mer eller mindre egne kriterier for at de skal fungere godt til musikkutøvelse. 

 

Tilpassete lydforhold

Forskjellig musikk krever ulike lydforhold. Et perfekt øverom for rockeband vil eksempelvis fungere meget dårlig for et kor eller et symfoniorkester. 

Normer og anbefalinger

Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål er et supplement til «NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål», med forklaringer og utdypinger.
Last ned siste versjon her.

HURRA !! Internasjonal standard for øverom underveis

Nå er det klart. Forslaget om at det skal lages en internasjonal akustikkstandard for øverom for musikk er vedtatt.

Sjekklister for øverom

Vi har laget sjekkliste for øverom: Hva gjør et godt lokale for utøverne, og hva er egentilg gode øverom? Hva skal man se etter for å vurdere om øverommet err godt eller uegnet for oss?

Last ned våre sjekklister her.